Pogoji uporabe spletnega mesta aetas.si

Spletno mesto je namenjeno izvajanju oglaševanja in izobraževanja ter upravljanja in načrtovanja medicinskih aktivnosti družbe AETAS d.o.o., Redelonghijeva ul. 28, 1000 Ljubljana, matična št. 6311890000 (v nadaljevanju Družba). Za morebitne jezikovne napake ali pomanjkljivost osveževanja podatkov Družba ne odgovarja.

Razmnoževanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta na kakršenkoli način je prepovedano, razen če gre izključno za zasebno rabo. Preslikava ali posredovanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta tretji osebi ni dovoljeno, saj je to spletno mesto izključna last Družbe.

Z obiskom tega spletnega mesta izrecno soglašate, da je izključena odgovornost Družbe za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe tega spletnega mesta, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko te spletne strani.

Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje uporabe brez kakršnihkoli dodatnih obveznosti. Veljavnost sprememb se začne z njihovo objavo.

Za presojo vprašanj, ki izvirajo iz ali so povezana z uporabo tega spletnega mesta, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se izključno slovensko pravo.

Z vstopom na to spletno mesto soglašate, da ste s temi pogoji uporabe seznanjeni ter da se z njimi strinjate.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na info@aetas.si.

Zadnja posodobitev: september 2016