V podjetju Aetas že dlje časa pošiljamo uspešne newslettre in e-mail kampanje za naše stranke. Kdor jih redno uporablja kot del svoje marketinško informativne kampanje, je z njimi več kot zadovoljen. Open rate ali delež naslovnikov, ki odprejo našo pošto, je nadpovprečno visok: kar 30% (svetovno povprečje za leto 2020 je 17,8%*). V današnjem blog zapisu bomo tako z vami delili nasvete, kako zastaviti svojo e-mail ali newsletter kampanjo, kako o njej sploh razmišljati, na kaj biti pozorni in kako pripraviti vsebino, da bo »klikabilna«.

Kaj je newsletter in kaj e-mail kampanja? Obe pošljemo po e-mailu, kje je potem razlika?

Newsletter je »pismo z novicami«, ki na zanimiv, estetsko dovršen način predstavi novosti v vašem portfoliju ali pa obnovi nekaj, za kar želite, da si vaša ciljna skupina zapomni. Newsletter lahko vsebuje več informacij, pa tudi povezavo, na kateri bralec o temi lahko prebere več in bolj podrobno.

E-mail kampanja je zaporedje mailov preko katerih z različnih zornih kotov izobražujete in obveščate svojo ciljno skupino o vašem izdelku ali storitvi. Vsak mail je delček celote, ki prav tako lahko vsebuje povezave do dodatnih materialov, do več informacij. E-mail bo manj pisan kot newsletter, vseboval bo več teksta, bo pa prav tako oblikovno dovršen, da bo zlahka berljiv.

Zakaj bi morali uporabljati kombinacijo obojega?

S kombinacijo obojega svoji ciljni skupini res predstavite vse vidike svojega izdelka ali storitve. Poleg tega s kombinacijo obojega zagotovite širši nabor ljudi, ki vašo informacijo zares preberejo.

Če poznate zakonitosti DISC-barv, potem veste, da smo ljudje različni. Podatke in informacije radi prejemamo predstavljene na domač način: nekateri v grafični obliki (npr. slike), drugi v alinejah, tretji v daljšem tekstu s priloženimi študijami.

Vsega tega ni mogoče združiti v enem mailu ali enem newslettru. Lahko pa informacije in ključna sporočila, ki jih želite posredovati svoji ciljni skupini, predstavite s 3 – 4 zornih kotov in tako zastavite svojo kampanjo ozaveščanja.

Začnete, na primer, z newslettrom, v katerem predstavite svoj izdelek oblikovno zanimivo, s sliko in ključnimi informacijami – v njem nujno upoštevate celostno grafično podobo, za katero želite, da si jo ljudje vtisnejo v spomin. Svojo kampanjo nato nadaljujete z bolj podrobnimi sporočili.

Primer e-mail kampanje:

 • povzetek študije in povezava do študije;
 • ZZZS pravila glede vaših izdelkov – jasno jih predstavite v mailu, za podkrepitev lahko dodate v mail tudi povezavo na dokument, ki ste ga pripravili kot razumljiv povzetek pravil, ki veljajo
  za vaše izdelke (vsak, ki je že kdaj kliknil na povezavo na ZZZS, je obupal nad iskanjem takoj na začetku, ni res?);
 • povratne informacije o izdelku ali storitvi (če vam to izdelek seveda dovoljuje);
 • kakršne koli novosti glede izdelka;
 • dodatni materiali, ki bi jih radi predstavili.

Kako razmišljati pri snovanju e-mail kampanj?

Ko načrtujete komunikacijo s strokovno javnostjo, razmišljajte o spletni pošti, kot da bi delali še eno serijo obiskov pri strokovni javnosti.

Zastavite si ista vprašanja:

 • Boste komunicirali s svojo primarno ciljno skupino in/ali boste e-mail kampanjo delali tudi za skupino, ki je vaša ekipa sicer ne obiskuje?
 • Kaj vse jim želite sporočiti? Katera ključna sporočila želite posredovati?
 • Razmislite o vseh načinih posredovanja teh sporočil – slikovni material, grafi, teksti, študije, …
 • Zastavite si cilje svoje kampanje (kaj želite, da oseba odnese od mailinga ali newslettra, kaj želite, da se zgodi po kampanji).
 • Kako boste spremljali doseganje ciljev kampanje?

Ali je dovolj en newsletter?

Zagotovo pomaga pri vaši prepoznavnosti. Sploh če ima visoko uporabno vrednost za prejemnika in je lepo pripravljen. Vendar pa vedno razmišljajte o newslettrih na način, kot razmišljate o obiskih strokovnega sodelavca ali pa marketinškem oglaševanju: je dovolj, če objavite en oglas? Je dovolj en obisk pri zdravniku ali v lekarni?

Na kaj morate biti pozorni pri pripravi spletne komunikacije s svojo ciljno skupino?

Naslov odloča ali bo prejemnik pošto odprl.

Podnaslov ga bo še dodatno prepričal, da bo kliknil na pošto.

Vsebina mora biti koristna in zanimiva, pripravljena tako, da je berljiva (ne preveč teksta v kosu, tekst razdeljen po sklopih, razgiban s podnaslovi, citati, slikovnim gradivom …). Dolžina teksta niti ni tako ključna, če je dobro pripravljena in zanimiva.

Še opozorilo: Če je nekdo prvič kliknil na vaš mail in ugotovil, da zanj vsebina ni koristna ali pa je predstavljena na nezanimiv način, imate morda samo še eno priložnost za popravljanje vtisa, preden se bo oseba odjavila z liste prejemnikov.

Ali se torej sploh odločiti za spletno komunikacijo?

Da. Zagotovo. Če se je ne poslužujete, zamujate priložnost predstaviti svoj izdelek tam, kjer bralec sam odloča, koliko časa si bo vzel za raziskovanje izdelka. Seveda pa ta način komunikacije zahteva pripravo prav tako kot vse vaše ostale marketinške ali prodajne aktivnosti.

Pri načrtovanju in pripravi vsebin vam ekipa podjetja Aetas lahko pomaga. Pripravili bomo berljiv in zanimiv tekst. Predlagali bomo »klikabilen« naslov, svetovali pa vam bomo tudi, kdaj poslati e-pošto, da bo odziv najboljši.

Kaj potrebujemo od vas, preden začnemo?

 • Ključna sporočila, ki jih želite posredovati.
 • Celostno grafično podobo (cgp) izdelkov ali storitev.
 • Oris ostalih aktivnosti, ki so povezane s tem izdelkom ali storitvijo.
 • Vse dodatne dokumente, ki jih želite posredovati svoji ciljni publiki. Pripravljeni naj bodo v vaših barvah, da bo vse usklajeno z vašo celostno podobo.

Vaša newsletter ali e-mail kampanja naj bo usklajena z vašo celotno kampanjo. Tudi če se pri nekom v poštnem nabiralniku oglasite redko ali celo prvič, naj se vas zapomni po vaših barvah: dobesedno in v prenesenem pomenu. Ponudite mu lepo pripravljeno in relevantno informacijo. Tako bo priklic vaše znamke, izdelka ali storitve naslednjič hitrejši in lažji.

S podjetjem Aetas ste lahko brez skrbi – poskrbeli bomo, da boste kar najbolje predstavljeni svoji ciljni publiki, ki bo željno prebirala vaša sporočila. Pomagamo vam lahko s svetovanjem o pripravi in izvedbi kampanj, ki jih nato izpeljete sami, ali pa kampanjo za vas v celoti pripravimo in izvedemo mi – ekipa Aetas.

Pokličite nas na 051 652 344 ali nam pišite na info@aetas.si.

 

(*vir: https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/email-marketing-benchmarks/)