Marec 2020 nas je vse naučil digitalno komunicirati. Če smo se še februarja lahko digitalu izogibali, se mu danes pač ne moremo več. Postal je stalnica našega poslovanja – na vseh koncih: v podjetju in izven podjetja.

Po nekaj tednih privajanja ste zdaj gotovo že vešči uporabe raznih digitalnih orodij, s pomočjo katerih ste dnevno v stiku tako s sodelavci kot tudi s poslovnimi partnerji. Do spleta so (končno) veliko bolj odprti tudi zdravniki.

Kakšne so prednosti digitalne komunikacije s strokovno javnostjo v času karantene?

 • Izobraževanja ali druge informacije, ki jim jih boste poslali, si bodo ogledali, ko bodo imeli čas.
 • Vaša izobraževanja si bodo lahko ogledali večkrat.
 • Vprašanja ali komentarje vam bodo lahko napisali, ko se bodo pojavila.
 • Lahko boste komunicirali z njimi in ažurno odgovarjali na njihova vprašanja.
 • Natančno boste vedeli, kdo, kdaj in kolikokrat je pregledal vaša sporočila in koliko svojega dragocenega časa so jim namenili – pa tudi, komu morate posvetiti več pozornosti.

Kateri formati komunikacij so na voljo?

 • Newsletter: odličen način za strnjeno predstavitev ključnih sporočil vaši ciljni skupini. V trenutni situaciji se je izkazal kot izvrstno orodje za komunikacijo z zdravniki, saj je newsletter hitro pripravljen in statistike kažejo, da jih prebere visok delež naslovnikov.
 • E-izobraževanja v različnih oblikah: upoštevajte, da ljudje raje poslušamo kot beremo in da obožujemo video predstavitve. Mimogrede: video klip je lahko odličen del predstavitvenega maila vaši ciljni publiki.
 • E-konferenca ali e-posvet: s ključnimi strokovnjaki z vašega področja ju lahko organizirate kot izmenjavo izkušenj iz več držav in tako povežete izkušnje celotne regije.
 • Webinar: varen način za spletno posredovanje izobraževanja, predstavitve, predavanja, delavnice ali seminarja, ko srečanje predavateljev in poslušalcev v živo ni mogoče. Z izvedbo webinarja prihranimo čas in denar.
 • Objave na socialnih omrežjih: upoštevajte, da smo v času izolacije ali odmorov med delom na socialnih omrežjih vsi, vsaj dvakrat na dan. Morda lahko določene informacije o svojem podjetju in vrednotah predstavite tudi tam.

Ne bojte se slabega odziva!

 

 1. Prvi pogoj, da bodo naslovniki odprli elektronsko pošto in posvetili svojo pozornost e-izobraževanju, je UPORABNA vsebina.
 1. Poleg odlične strokovne vsebine, je pomembno tudi, kako jo naslovniku predstavite:
 • Naslov elektronske pošte in opis vsebine naj bosta zastavljena tako, da bo naslovniku takoj jasno, zakaj se mora nujno udeležiti tega izobraževanja!
 • Ne obupajte prehitro! V e-mail marketingu velja, da je zaporedje elektronskih sporočil, ki napovedujejo in vabijo ljudi na izobraževanja, dolgo najmanj 5 e-mailov v krajšem časovnem zaporedju, v katerih razlagate različne vidike izobraževanja.
 • Ne pozabite na “follow-up”, ki vam omogoči povratno informacijo o tem, kako je vaša publika sprejela pripravljeno vsebino in kako je bila z njo zadovoljna.
 • Pri pripravi teksta za celotno zaporedje elektronskih sporočil vam z veseljem pomagamo

Čas digitalne pismenosti od nas zahteva veliko novih veščin, ki jih moramo obvladati poleg svojih strokovnih nalog. Pridobivanje teh veščin zahteva ogromno časa in študija ter preizkušanja, kaj deluje in kaj ne. Gotovo vam bo lažje, če ta del prepustite nam, vi pa se posvetite pripravi strokovnih vsebin.

Ohranite stike s svojimi strankami tudi v času izolacije. Spletna orodja vam to omogočajo na eleganten in prijazen način.