V teh dneh v glavnem delamo od doma in kaže, da bo še nekaj časa tako. Vsemu navkljub je to stanje idealna priložnost za povezovanje s spletnimi orodji, ki nam omogočajo redne stike z ekipo, čeprav ni nikogar v pisarni.

Večina podjetij ta čas odlično izkorišča za spletna srečanja, sestanke, načrtovanja. Zaposleni so pogosto celo tako produktivni in zasedeni, da včasih nimajo časa za osnovne potrebe: toaleto in hrano. Po spletu lahko komunicirajo vse ekipe, ne glede na njihovo nalogo. Tudi dostop do orodij imajo vsi, ki imajo pametni telefon. Dodaten čas, ki smo ga tako „pridobili“, lahko pametno investiramo v razvoj poslovanja IN sodelavcev.

V podjetjih mrzlično iščejo načine, kako zastaviti delo med in po karanteni. Vsi se zavedamo, da se je veliko spremenilo in da se veliko še bo. Svet po karanteni še dolgo ali pa nikoli več ne bo enak. Če bomo želeli biti uspešni, bi se torej moral spremeniti tudi naš način razmišljanja. Kdor se bo znal prilagoditi situaciji, bo zmagovalec. To pomeni, da bo moral pogledati na svoje poslovanje z zelo svežim pogledom in morda iz drugih zornih kotov, kot jih je bil navajen do sedaj.

Morda vam naslednjih sedem točk da navdih pri pripravi planov in kako novo idejo, kako izkoristiti čas „spletnega poslovanja od doma“ čim bolj učinkovito:

1. Prevetrite načrt aktivnosti za 2020 po principu „client-centric“

Razmišljajte o svoji stranki – ne, kako boste vi razvijali svoj posel pri njej, pač pa kako boste NJEJ pomagali razvijati NJIHOV posel.

Pri predstavitvah izdelkov je že nekaj časa v ospredju osredotočenost na pacienta (patient-centricity). Podoben način uberite pri načrtovanju bodočih aktivnosti s svojimi strankami. Zakaj?

Vaše stranke so zdravstveni delavci. Ko se bomo mi vsi vrnili z dela na domu, bodo šli oni na dopust. Izčrpani bodo. Krpali bodo svoje vrste. Ne bodo razpoloženi za enak način komunikacije, kot ste jo imeli pred krizo. Razmislite torej:

  • kaj vaše stranke potrebujejo, da bodo lahko napredovale pri svojem poslovanju,
  • kje jim lahko ponudite pomoč,
  • kakšna naj bo ta pomoč, da jim bo čim bolj olajšala mesece, ki so pred nami.

Osredotočite se torej na NJIHOVE potrebe. Tukaj začnite. Zastavite celotno komunikacijo in vse aktivnosti, povezane z njimi, v skladu s tem, kar oni potrebujejo. Tako boste še naprej gradili odnose z njimi in svoje poslovanje.

Če boste razmišljali na enak način kot prej, bi si lahko naredili veliko škode.

2. Preglejte segmentacijo svojih strank še enkrat z dodatnih vidikov

Stranke običajno segmentiramo na podlagi najmanj dveh parametrov: prometa in potenciala. Če znate dobro prepoznati potencial, vam poslovanje raste. Če znate dobro investirati v posamezne segmente strank, vam poslovanje prav tako raste. Če ni tako, preverite segmentacijo in vložke v posamezen segment strank.

Glede na trenutno izjemno stanje preglejte svojo segmentacijo še z vidika svojih strank:

  • kdo bo za razvoj svojega poslovanja potreboval vašo pomoč,
  • kaj lahko naredite,
  • kaj lahko investirate,
  • kaj lahko pričakujete nazaj.

Mogoče vam pogled na poslovanje vaše stranke z njenega vidika lahko da nove ideje, kako pristopiti k delu v mesecih, ki so pred nami.

3. Pogovorite se s svojo ekipo

Pogovor z ekipo lahko poteka na dveh ravneh: timsko in individualno. Zdaj imate čas, da zgradite res odličen tim sodelavcev, ki bodo usklajeno delovali. Če imate težave kjer koli v komunikaciji, jih zdaj lahko rešite. Če za to potrebujete strokovnjaka, ga najemite. Ura pogovora z nekom, ki vam razloži, zakaj so ljudje v timu konfliktni in kako to rešiti, vam lahko reši najmanj naslednjega pol leta poslovanja.

Timski sestanki

Zdaj imate priložnost za brainstorminge, vsakomur lahko date priložnost, da pove, kaj misli. Pa tudi, da kot vodja opazujete dinamiko svojega tima. Bodite pozorni na to, kako se obnašajo posamezni člani tima in kaj se iz tega lahko naučite.

Ko ste z ljudmi v stiku po spletu, lažje opazujete način komunikacije med ljudmi. Odločite se, da boste kot vodja besedo prepuščali timu. Zadajte si za nalogo, da boste poslušali vse člane tima. Razmislite, komu redko date priložnost in zakaj. Poglejte, če je v teh ljudeh, ki redko dobijo priložnost, da bi povedali, kaj mislijo, veliko idej, ki bi vam lahko pomagale razvijati posel, procese, težave, določene delovne naloge … Zdaj je idealen čas za opazovanje kompetenc ekipe.

Individualni pogovori/razvojni razgovori

Vodja naj bi imel z vsakim sodelavcem vsaj enkrat na leto razvojni razgovor. To je razgovor, na katerem se pogovarjata o priložnostih za napredovanje veščin, znanj in spretnosti. To ni pogovor o denarju in plači, pač pa pogovor o tem, kako lahko oseba osebnostno napreduje pri delu. Zdaj imate čas, da se pogovorite 1 na 1 in pripravite razvojni načrt za prihodnost. Glede na akcijske načrte, ki jih pripravljate, boste v podjetju morda potrebovali drugačna znanja in veščine, kot jih trenutno obvladajo vaši sodelavci .

4. Preglejte procese v podjetju

Veliko jih škriplje, ker nimate nikoli časa, da bi resnično sedli in se o njih pogovorili. Ko boste o procesih govorili, k sodelovanju nujno povabite tudi koga, ki je dejansko del procesa v praksi. Zatakne se namreč največkrat tam, ne na papirju. Poslušajte te ljudi, oni imajo zagotovo na zalogi že vsaj nekaj rešitev. Pogosto jih žal nihče ne vpraša, kaj bi predlagali.

5. Prevetrite svoje marketinške načrte

Kako lahko svoje uporabnike nagovorite zdaj? Kako lahko v vašem podjetju izkoristite splet in koliko ga obvladate? Ali dobro poznate vse možnosti, ki vam jih ponuja? So vaši cilji sploh še aktualni in SMART? Naredite brainstorming in se sprostite pri planiranju.

6. Razmišljajte „out of the box“

Ko se bomo vrnili v „normalno“ stanje, bo uspešen tisti, ki se bo najbolje prilagodil na novo situacijo. Iluzorno bi bilo pričakovati, da se bomo vrnili na isto točko, na kateri smo zastali. Izkoristite vse, kar vas dela posebne in drugačne, in to povežite s potrebami svojih strank. To je zmagovalna kombinacija.

7. Preprečite „burn-out“

V tem času svojim sodelavcem omogočite „normalno“ življenje (če sploh lahko uporabimo ta pridevnik 😊). Cela družina je doma. Majhni ali šoloobvezni otroci – oboji zahtevajo čas staršev, da o rednih obrokih ne govorimo. Sodelavci morda ne morejo biti na razpolago ves čas, kot bi sicer lahko bili v službi. K temu dodajte še stres zaradi situacije same in strahove, ki jih ta sproža.

Tudi razumevanje in prilagajanje trenutnim razmeram je pomemben del timskega vzdušja in gradnje pripadnosti podjetju. Vsak vodja je zdaj neke vrste „krizni“ manager. To od njega zahteva veliko emocionalne zrelosti. V časih, ko je v vseh sferah življenja prisoten strah, mora ohraniti trezno glavo in pravo mero discipline, da svojih ljudi po nepotrebnem ne spravlja v dodaten stres, obenem pa vzdržuje delovno disciplino, ki jo podjetje zdaj potrebuje.

 

Včasih je dobro, da v takih situacijah prevetrite svoje načrte, pomisleke ali izzive s kom, ki ni iz vašega podjetja. Lahko vam da nov pogled na pripravljeno in vam postavi nekaj vprašanj, ki vam obrnejo perspektivo. Ali vam preprosto ponudi nekaj novih rešitev. V podjetju Aetas vam na vseh zgoraj opisanih področjih lahko pomagamo. Če nas potrebujete, smo tukaj.