Ob koncu prvega tromesečja leta 2021 sem na pogovor ponovno povabila direktorico podjetja Aetas, mag. Vanjo Badovinac. Postavila sem ji nekaj vprašanj o letu, ki smo ga težko pričakali. Govorili sva o vtisih v prvih treh mesecih novega leta in novem načinu poslovanja, pa tudi, kje sama vidi največji izziv za podjetja in kako pomembni so medosebni odnosi v digitalnem svetu.

Kaj bi ob koncu prvega tromesečja rekla, kateri so največji izzivi leta 2021?

Ob koncu leta 2020 smo na koledarju z velikimi pričakovanji delali križce čez dni, ki so nas še ločevali od slovesa od leta, ki si ga bomo za vedno zapomnili. Bilo je naporno leto, v zdravstvenem, socialnem in poslovnem smislu. Globoko v sebi smo seveda vedeli, da ne bo nič drugače, ko bomo na steno obesili nov koledar, saj se virus požvižga na datume, meje in naše doživljanje spremenjenih razmer.

Pa vendar bi rekla, da je pogled na prvo tromesečje bolj optimističen, kot sem pričakovala, saj življenje in z njim posel teče naprej. Majhna podjetja, kot je naše, smo se hitro drugače organizirala, prilagodila novim razmeram in lestvico prioritet hitro zasukala v drugo smer. Kar se je včeraj dogajalo v živo, je čez noč postalo digitalno. Na to smo bili seveda pripravljeni, saj se svet že dolgo vrti digitalno, šlo je le nekoliko hitreje, kot smo pričakovali.

Zdi se mi, da se posel pravzaprav zdaj v celoti odvija hitreje, sestankov in dogovorov je več, saj smo delo časovno racionalizirali. Vsekakor se že spreminjajo tudi delovna mesta, ta postajajo vse bolj multidisciplinarna; poleg strokovnega znanja, ki ga potrebuješ za določeno delo, je potrebna spretnost tudi v drugih veščinah, zlasti na področju digitala. Pri tem nimam v mislih samo tehničnih znanj in spretnosti pri obvladovanju digitalnih orodij, ampak tudi spretnost v komunikaciji: izražanju, poslušanju in pisanju.

Zavedati se moramo, da je večina komunikacije neverbalna, prav ta del pa je v virtualni, pisni in telefonski komunikaciji najbolj okrnjen. Menedžerji se tega vse bolj zavedajo in mesta na naših delavnicah, kjer učimo različne veščine sporazumevanja, so vse bolj zasedena. Dobra komunikacija je vedno pot do uspeha slaba komunikacija pa do neuspeha!

Kako bi opisala razliko med letoma 2020 in 2021?

Leto 2021 je še precejšnja neznanka, saj smo šele pri koncu prvega tromesečja. Lani ob istem času se je pri nas epidemija komaj začela in se še nismo zavedali, kaj nam prinaša, seveda pa je bilo hitro jasno, da prihaja čas večjih sprememb. 

Mislim, da povratka nazaj ni več tako, kot smo delali pred letom 2020, ne bomo več; izvedba projektov bo digitalna ali hibridna, kar je pravzaprav v redu. Ravno pred kratkim sem sodelovala na enodnevni spletni konferenci, ki je potekala iz osrčja ZDA, in pomislila sem, da na enodnevno konferenco zagotovo ne bi potovala tako daleč, čisto predrago bi bilo. Tako pa sem bila zraven, kot še okrog sto ostalih udeležencev s celega sveta. 

Seveda bomo ljudje vedno hlepeli po osebnih stikih, saj so ti nujni za naše preživetje, zato bo ta del poslovnega življenja vsaj delno zagotovo ostal, in moram priznati, da se ga že zelo veselim. 

Opažaš, da se je kultura poslovanja v zadnjem letu spremenila? Katere razlike so najbolj opazne?

Razen tega, da se zdaj srečujemo digitalno in manj (v resnici skoraj nič) osebno, niti ne. Rekla bi celo, da nekateri procesi, sploh v velikih korporacijah, za katere izvajamo različne projekte, tečejo hitreje. Ne vem, zakaj, ampak to smo opazili vsi v naši ekipi in tega smo veseli.

V poslovnem smislu bi rekla, da smo podjetja, ki smo na trgu dlje, v prednosti pred zares mladimi podjetji. Kot vemo, je lažje poslovati z ljudmi, ki jih poznamo osebno in smo z njimi že vzpostavili določen medsebojni odnos. Težko si predstavljam vzpostavljanje novih stikov in odnosov v povsem virtualnem okolju. Enostavno manjka tista medsebojna energija, ki med ljudmi nastane samo, ko smo si fizično blizu. 

Po enem letu epidemije, ko večinoma delamo od doma, pa seveda opažamo tudi tako imenovano digitalno utrujenost (digital fatigue), na katero opozarjajo tudi različni strokovnjaki. Ljudje so po tako dolgem delu izključno od doma, neštetih virtualnih sestankih ter usklajevanju službenega in družinskega urnika zares utrujeni.

V našem podjetju zato organiziramo motivacijske delavnice, pa nam včasih porečejo, da ljudem ne manjka motivacije, samo utrujeni so. No, na delavnicah se pogovarjamo o razliki med tema dvema elementoma ter pokažemo različne tehnike in rešitve za dvig energije in razpoloženja.

Kakšno je tvoje vodilo, ki je konstantna rdeča nit poslovanja podjetja Aetas?

Tukaj ni velike znanosti. Delajmo odlično, odgovorno, profesionalno, transparentno, etično in vedno z mislijo, kaj je najboljše za naročnika. Naše poslanstvo je naročnika razbremeniti in opraviti delo, ki nam ga je zaupal tako, da se vrne k nam.

Tudi interno nismo uvedli večjih sprememb; težimo k odprti komunikaciji, ki je temelj dobrih medosebnih odnosov. Samo tako se lahko ljudje v ekipi počutijo dobro, kar je še en temelj za uspeh. Pri nas je dovoljeno povedati tudi, če ti kaj ni všeč, če bi kaj naredil drugače … Saj tako nastajajo nove ideje. Prav to  – nove ideje in rešitve  – pa je nekaj, kar ponujamo svojim naročnikom.