Emocionalno zrel vodja uspešno krmari v krizi

Emocionalno zrel vodja uspešno krmari v krizi

Izredne situacije zahtevajo prilagojen stil vodenja. Trenutno živimo v času, ko se je večini porušil ustaljen način življenja in mnogi se bojijo tako za svojo osnovno preskrbljenost kot tudi za svojo varnost. V tem času je potreben drugačen način vodenja: način, ki bo...